Aan het laden...
Een moment a.u.b.

Digital Services Act (DSA)

Informatie over de gemiddelde maandelijkse actieve afnemers in de Europese Unie

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 2022/2065 (DSA) wordt hieronder het aantal gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers in de EU vermeld van door Travix International (met inbegrip van CheapTickets, BudgetAir, Vliegwinkel, Vayama, Flugladen) verstrekte bemiddelingsdiensten die onder dat artikel vallen, berekend als een gemiddelde over de periode van zes maanden tot en met 31 januari 2024.

De cijfers zijn gebaseerd op de beperkte richtlijnen van de DSA. De methodes die worden gebruikt om het gemiddelde aantal maandelijkse gebruikers te ramen, zullen worden aangepast op basis van de bijgewerkte richtlijnen van de Europese Commissie. In overeenstemming met de DSA is een actieve afnemer van de dienst elke natuurlijke of rechtspersoon die ten minste eenmaal in de gegeven periode gebruik heeft gemaakt van onze diensten. Dit omvat gebruikers die zijn blootgesteld aan door onze diensten verstrekte informatie, ongeacht of de gebruiker een transactie heeft verricht.

Het gemiddelde maandelijkse aantal voor Travix International is ongeveer 2.4 miljoen.

Klantenservice
CheapTickets.be
Internationale sites
Volg CheapTickets.be